Джудото е гъвкавият път към постигането на целта и главното не е победа над противника, а над самия себе си. Спортните успехи в детска възраст се превръщат в успех в живота. 

На снимката отдолу  в ляво е най известния джудист в света на тренировка когато е бил тинейджър.Кой е той???


                                                                         Физическо развитие

Практикуването на спорта джудо при децата подобрява цялостното им функционално състояние, укрепва опорно-двигателния апарат, подобрява гъвкавостта, силата и бързината, координацията и пространствената ориентация. Децата, които са физически активни по-рядко имат проблеми с теглото. Джудо оказва дългосрочно положително влияние върху двигателните навици, както и правилно отношение към собственото тяло и здраве.

                                                                     Емоционално развитие

Спорта джудо допринася и за емоционалното развитие на децата. По време на игра те изпитват такива емоции, които не биха изпитали, стоейки пред телевизора или компютъра. Емоциите могат да бъдат положителни или отрицателни, но по-важното е приучаването към тяхното контролиране. При евентуална загуба в спортна проява, детето е разочаровано и тъжно, но с правилната помощ на спортния педагог тази емоция се овладява и по този начин се получава емоционално израстване. Положителната емоция от победата буквално дава криле на децата, кара ги да се чувстват уверени и щастливи.

                                                                       Психологическо развитие

Психиката на човека е от огромно значение за това как протича живота му. От тази гледна точка психологическото развитие на едно дете придобива особена важност. Чрез джудо децата укрепват своята психика, преодолявайки различни трудности, както от физическа, така и от психологическа и емоционална гледна точка. Усещането за победа над самия себе си допринася за самоуважението, удовлетворението, доброто самочувствие на детето и изграждането на неговата индивидуалност.

                                                                         Социално развитие


Чрез практикуването на джудо децата общуват по специфичен начин, което допринася за тяхното социално развитие. Научават се на лидерство, работа в екип, взаимопомощ, отговорност към колектива, спазване на правила и т.н.


                                                                      Морално развитие


На първо място чрез спорта джудо децата се научават как да понасят победата и загубата, което е от огромно значение за поведението им изобщо в живота. Друго важно качество е тъй наречения спортен феърплей, честното, коректно отношението към противника и съотборника.

 

В момента в света най влиятелния човек е и най известният джудист -президента на Руската Федерация Владимир Владимирович Путин.И  той е станал такъв защото всички изброени по горе качества е възпитал още в детска възраст.

АДРЕС НА ЗАЛАТА
КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ
  • Facebook

България,9000гр.Варна
ул. Тракия 10 Б  
e-mail:judo-varna@abv.bg

Тел: +359 888928037
KODOKAN JUDO CLUB VARNA CITY